Hjem
Enheter:
0
Pris NOK:
0.00
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:
 
PRISER:
Alle priser er inklusive merverdiavgift.
Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle prisforandringer.
 
BETALINGSBETINGELSER:
Siste betalingsdato er oppgitt på fakturaen.
Kreditnotaer må du selv trekke fra fakturabeløpet ved neste betaling.
 
GARANTI:
Faktura gjelder som garantiseddel.
Garantitiden er normalt 12 måneder ved forskriftsmessig bruk.
 
RETURRETT:
I den tid vi står ovenfor, kan vi desverre ikke motta retur av forbruksvarer.
 
Husk, alle våre priser er inkl. mva og frakt!
 
Dental Direct AS - Tverrmyra 16, 3185 Skoppum Tlf: 33 07 15 00 | Faks: 33 07 15 01