Søk
Alle kategorier
  Menu Steng

  Åpenhetsloven

  Åpenhetsloven

  Loven gjelder i utgangspunktet for større virksomheter. Loven vil også gjelde for selskaper i et konsern, og for større selskapers kartlegging av sine leverandørkjeder.

  Åpenhetsloven bygger på prinsipper om risiko og forholdsmessighet. Virksomhetene må bruke de ressursene der de bidrar best til å bedre forholdene for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) skal fremme selskapers åpenhet og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår.

  Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar et helhetlig ansvar for sin verdikjede, og løpende gjennomfører aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter i disse. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i henhold til kravene i åpenhetsloven § 4.

  Grunnleggende menneskerettigheter.

  Vårt interne regelverk slår fast at vi forplikter oss til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter i samsvar med FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon artikkel 32, samt ILO-konvensjon nummer 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.

  Vi har utarbeidet etiske retningslinjer for handel og menneskerettigheter. Dette kan leveres ved forespørsel.

  Her finner du åpenhetsloven hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

   

  Dental Direct AS er en del av Lifco konsernet og eies 100% av Lifco.
  Virksomheten selger dentale forbruksvarer til dentalbransjen i Norge. Vi jobber kontinuerlig for at dere som kunde skal være trygge på at deres varer kommer fra verdikjeder som er trygge og respekterer menneske- og arbeidsrettigheter.  

  Arbeidet med åpenhetsloven styres av vårt konsern Lifco AB’s Code of Conduct

  Ved behov for mer detaljert informasjon eller innsikt, ta kontakt på post@dental-direct.no

  Vi følger også Lifco AB’s:

  Miljøpolitikk

  HR politikk

  Aktsomhetsvurdering

  I henhold til den nye åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig med å kartlegge og vurdere eventuelle negative konsekvenser/skader i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negativ påvirkning/skade.

  Kartlegge negative konsekvenser

  Dental Direct har gjort analyse over de virksomheter vi har handlet med i rapporteringsåret. Uti fra det arbeid som er gjort er det ikke avdekket noen negative konsekvenser.

  Våre leverandører og underleverandører må akseptere og etterleve vår Code og Conduct.

  Iverksetting av tiltak

  Dental Direct aksepterer ikke brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold.

  Hvis en slik situasjon oppdages vil leverandøren få et Ultimatum om å rette opp dette snarest, innenfor en kort frist, eller så vil de miste all leveranse av varer til oss.

  Varsling

  Har man mistanker om brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden kan det varsles her Whistleblower policy Dette er en varslingskanal for Lifco konsernet.